Onderzoek Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

Onderzoek Rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk

De staatssecretaris van EZ signaleert op het gebied van rechtsbescherming bij aanbestedingen een geringe impact van klachtenafhandeling, een disbalans in toepassing van Grossmann-clausules en te beperkte mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroep. Zij kondigt zes beleidsmaatregelen aan.
De Commissie van Aanbestedingsexperts wordt gedegradeerd tot een adviesorgaan. De Commissie boette de afgelopen jaren steeds verder aan macht in. Het inhoudelijk toetsen van tendergeschillen valt niet goed bij opdrachtgevers, die de oordelen steeds vaker negeren.