Aanbestedingsrechtspraak 20162018

Aanbestedingsrechtspraak 20162018

Voor dit onderzoek zijn 446 zaken van de rechtbanken (voorzieningen- en bodemrechters), gerechtshoven en de Hoge Raad onderzocht, alsmede 137 adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). De meest voorkomende gronden bij de rechter zijn strijdigheid met het transparantie- en zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van proportionaliteit. Dit beeld is terug te zien bij de CvAE, waar daarnaast de geen of onjuiste procedure vaak voorkomt.
Het dictum van de rechter is vaak in het voordeel van de aanbestedende dienst, maar bij de CvAE wint de klager ongeveer even vaak als de aanbestedende dienst. Verder blijkt dat de rechterlijke macht weinig aandacht besteedt aan de adviezen van de CvAE en in nog minder gevallen daadwerkelijk het advies opvolgt. Het Grossmann-verweer komt in 16 procent van de alle onderzochte zaken terug en wordt vaak aanvaard door de rechter.