Jaarrapportage 20182019 Commissie van Aanbestedingsexperts

Jaarrapportage 20182019 Commissie van Aanbestedingsexperts

Tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts ingediend. Daarmee is het aantal klachten nagenoeg gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Net als vorig jaar worden vaker klachten ingediend waarin geen kritieke termijnen meer spelen. Ook in dit rapportagejaar blijkt dat aanbestedende diensten minder bereid zijn om vervolgbeslissingen in de lopende aanbestedingsprocedure op te schorten gedurende de klachtbehandeling.