Het Amsterdamse dakopbouw-arrest

Het Amsterdamse dakopbouw-arrest

Deze uitspraak volgt in grote lijnen de interessante conclusie van staatsraad A-G Wattel inzake het vertrouwensbeginsel. Voortaan moeten drie stappen worden doorlopen:
1) toezegging = indruk van welbewuste standpuntbepaling?
2) toerekenbaar aan het bevoegde bestuursorgaan?
3) zo ja, belangenafweging en eventueel schadevergoeding nodig.
Het stappenplan van de Afdeling met een reeks nadere criteria is een enorme verbetering, vooral wegens de opzienbarende, principiële kanteling van het zendende overheidsperspectief naar het ontvangende burgerperspectief. Natuurlijk moet nog worden afgewacht hoe bepaalde criteria zullen worden ingevuld en toegepast. Daar liggen nog veel bronnen voor disputen.