Brief gemeente levert geen besluit op

Brief gemeente levert geen besluit op

De Afdeling moet de vraag beantwoorden of een brief van de gemeente in deze Wob-zaak als een besluit kan worden aangemerkt. De Afdeling sluit zich in dit kader aan bij het standpunt van de rechtbank dat een herhaald besluit slechts een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb is, indien het rechtsgevolgen in het leven roept die niet reeds door een eerder besluit teweeg waren gebracht.