Handhavingsverzoek en beslistermijn: beroep ten onrechte niet-ontvankelijk

Handhavingsverzoek en beslistermijn: beroep ten onrechte niet-ontvankelijk

Deze zaak betreft een handhavingsverzoek en de vraag wanneer de beslistermijn voor de gemeente om op dit verzoek te reageren ingaat. De Afdeling overweegt, verwijzend naar artikel 4:15 lid 1 Awb, dat de beslistermijn ingaat op het moment dat de oorspronkelijke aanvraag is ingediend. Gelet op de omstandigheden van het geval concludeert de Afdeling dat de rechtbank het beroep tegen het niet tijdig nemen van het besluit ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.