Geen sprake van welbewuste standpuntbepaling gemeente

Geen sprake van welbewuste standpuntbepaling gemeente

De omstandigheid dat het college bekend was met een overtreding, maar daartegen gedurende langere tijd niet handhavend heeft opgetreden, is geen gedraging waarmee de indruk is gewekt van een welbewuste standpuntbepaling dat in de toekomst niet handhavend zou worden opgetreden. Ook de omstandigheid dat het college een handhavingstraject niet heeft voortgezet, leidt niet tot een welbewuste standpuntbepaling.