Algemene wet bestuursrecht normeert subsidierelaties niet of nauwelijks meer

Algemene wet bestuursrecht normeert subsidierelaties niet of nauwelijks meer

Twintig jaar geleden werd het subsidierecht opgenomen in titel 4.2 van de Awb om de subsidiëring van maatschappelijke activiteiten beter te reguleren. De subsidietitel uniformeerde en normeerde subsidierelaties tussen bestuursorganen en burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In 2019 zien wij een tegengestelde beweging: steeds meer 'subsidies' worden buiten Awb-bereik geplaatst, door de wetgever, bestuursorganen én de bestuursrechter. Daardoor dreigt de toepasselijkheid van de Awb op subsidierelaties eerder uitzondering, dan regel te worden.