Model-APV 2019

Model-APV 2019

Een nieuwe versie van het model-Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt, waaronder beleid rond gebruik van lachgas, roken in de openbare ruimte, oplaten van ballonnen, geluidshinder door warmtepompen en vuurwerkvrije zones.