Gemeente niet aansprakelijk voor onrechtmatig besluit beŽindiging schuldhulpverlening

Gemeente niet aansprakelijk voor onrechtmatig besluit beëindiging schuldhulpverlening

Belanghebbende vordert schadevergoeding van een gemeente nu door de Raad van State is geoordeeld dat beëindiging van diens schuldhulpverlening onrechtmatig was. De vordering wordt afgewezen. Volgens het hof bestaat schuldhulpverlening uit een privaatrechtelijke overeenkomst met de kredietbank en niet met de gemeente. Al heeft de gemeente het (bestuursrechtelijke) besluit genomen tot beëindiging, de kredietbank had de overeenkomst eerder (privaatrechtelijk) opgezegd.