Causaliteit in het besluitenaansprakelijkheidsrecht

Causaliteit in het besluitenaansprakelijkheidsrecht

In het besluitenaansprakelijksheidsrecht gaven de Hoge Raad en de Raad van State tot 2016/2017 een andere invulling aan het causaliteitsvereiste. De afgelopen jaren zijn de verschillen bij de toepassing van het causaliteitsvereiste (tot op zekere hoogte) weggenomen. Voortaan is niet alleen vereist dat aannemelijk wordt gemaakt dat een rechtmatig besluit zou hebben kunnen worden genomen, maar ook dat een rechtmatig besluit zou zijn genomen. Beide rechters hanteren met andere woorden nu een zuivere civielrechtelijke toepassing van het condicio sine qua non-verband. De afstemming tussen de Hoge Raad en de Afdeling heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het causaliteitsleerstuk bij onrechtmatige besluiten.