Reformatio in peius: het gaat om het resultaat

Reformatio in peius: het gaat om het resultaat

Bij de heroverweging in bezwaar mag een bestuursorgaan de bezwaarmaker in beginsel niet in een meer nadelige positie brengen. Zo'n verslechtering mag echter toch, indien 'het bestuursorgaan ook zonder dat het bezwaarschrift zou zijn ingediend tot wijziging van het bestreden besluit ten nadele van de indiener bevoegd zou zijn', aldus de memorie van toelichting bij de Awb. Maar wanneer is sprake is van een voor dit verbod relevante verslechtering?