Gemeenteraden krijgen zeggenschap bij samenwerking tussen overheidslichamen

Gemeenteraden krijgen zeggenschap bij samenwerking tussen overheidslichamen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt de grondslag voor publiekrechtelijke samenwerking tussen overheidslichamen. De Wgr voorziet niet alleen in samenwerking tussen gemeenten, maar ook in samenwerking tussen provincies onderling, waterschappen onderling, en allerhande varianten van samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen. Daarnaast kunnen ook openbare lichamen en rechtspersonen deelnemen aan een dergelijk samenwerkingsverband. De positie van gemeenteraden bij besluitvorming in en controle op gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt.