Het zwijgrecht bij bestuursrechtelijke handhaving

Het zwijgrecht bij bestuursrechtelijke handhaving

Als een toezichthouder langskomt, moeten bedrijven daar in principe aan meewerken. Daartoe moeten bijvoorbeeld inlichtingen worden verstrekt. Maar op enig moment kan iemand een zwijgrecht hebben. Wanneer dat recht geldt, is in de praktijk soms lastig te bepalen. Het zwijgrecht geldt bovendien niet voor iedereen binnen een bedrijf. De Raad van State heeft hierover een uitspraak gedaan.