Kan niet-bewoner zich beroepen op huisrecht bij binnentreden van woning door toezichthouder?

Kan niet-bewoner zich beroepen op huisrecht bij binnentreden van woning door toezichthouder?

Een voor de bestuurlijke boetepraktijk belangrijke uitspraak over het vermeend onrechtmatig binnentreden van een woning door een toezichthouder en de gevolgen daarvan voor de opgelegde boete. Volgens de Afdeling levert het binnentreden door een toezichthouder alleen dan onrechtmatig verkregen bewijs op indien het huisrecht van de bewoner is geschaad. Het relativiteitsvereiste staat er aan in de weg dat niet-bewoners zich op het huisrecht beroepen als zij met een boete worden geconfronteerd.