Preciseringen in rechtpraak over verwijzingen naar parkeerbeleid in bestemmingsplanregels

Preciseringen in rechtpraak over verwijzingen naar parkeerbeleid in bestemmingsplanregels

Met ingang van 1 juli 2018 dienen bestemmingsplannen te beschikken over een planregeling waarin de parkeernormen worden vastgelegd die de aan de voorziene ruimtelijke ontwikkeling zijn verbonden. Dit is eveneens mogelijk door in een planregel een verwijzing naar parkeerbeleidsregels op te nemen. De Raad van State heeft twee relevante uitspraken gewezen waarin zij verder verduidelijkt wat wel en niet toelaatbaar is bij het in bestemmingsplanregels verwijzen naar parkeerbeleidsregels.