Beperking kennisneming stukken: onjuiste toepassing artikel 8:29 Awb geen reden vernietiging uitspraak

Beperking kennisneming stukken: onjuiste toepassing artikel 8:29 Awb geen reden vernietiging uitspraak

Het beroep in deze zaak is gericht tegen de intrekking van een exploitatie- en horecavergunning. Een exploitant van een horecaonderneming voert aan dat hij in zijn verdediging en procesvoering is geschaad als gevolg van het door de rechtbank toegewezen verzoek op grond van artikel 8:29 Awb tot beperking van de kennisneming van op de zaak betrekking hebbende stukken.