Uitsluiting van aanbesteding wegens verwijzing naar algemene voorwaarden disproportioneel

Uitsluiting van aanbesteding wegens verwijzing naar algemene voorwaarden disproportioneel

Aanbestedingsstukken bevatten vaak een regeling die voorziet in de situatie dat een inschrijver bij zijn inschrijving algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Dit leidt in veel gevallen tot uitsluiting. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft een advies uitgebracht, waarin zij aangeeft dat een dergelijke regeling disproportioneel kan zijn.