Bestuurlijk instrumentarium tegen niet-strafbare problematische gedragingen

Bestuurlijk instrumentarium tegen niet-strafbare problematische gedragingen

Met niet-strafbare problematische gedragingen wordt gedrag bedoeld dat binnen de grenzen van de wet valt, maar dat de openbare orde desondanks kan ondermijnen. Het onderstaande onderzoek naar niet-strafbare problematische gedragingen bekijkt onder meer de mogelijke aanpak van jeugdoverlast, woonoverlast en radicalisering.
Het aantal bestuursmaatregelen voor onwettelijk gedrag is de afgelopen jaren toegenomen. Het tweede rapport laat zien dat er een omvattend instrumentarium ter beschikking staat voor het aanpakken van de kluwen van strafbaar, onwettelijk en onwenselijk gedrag.