Gezamenlijke inkoop van jeugdhulp door 10 gemeenten stuit op bezwaren van aanbieders

Gezamenlijke inkoop van jeugdhulp door 10 gemeenten stuit op bezwaren van aanbieders

Tien gemeenten zijn een gezamenlijke procedure gestart voor inkoop van jeugdhulp. Volgens de gemeenten zijn de door hen in die inkoopprocedure gehanteerde tarieven reëel en noodzakelijk om de jeugdhulp efficiënter en effectiever te maken. De voorzieningenrechter komt onder meer tot de conclusie dat verschillende definities worden gehanteerd bij de cijfers en percentages waar de gemeenten hun tarieven op baseren. Daarnaast is onvoldoende rekening gehouden met regionale en organisatie-specifieke aspecten die van invloed zijn op de kostprijs van de jeugdhulp. De gemeenten moeten opnieuw naar de tarieven kijken en zorgen dat deze kostendekkend worden voor contractpartijen.