De wijze van afhandeling van een Wob-verzoek in geval van wettelijke geheimhouding

De wijze van afhandeling van een Wob-verzoek in geval van wettelijke geheimhouding

Het komt voor dat burgers op grond van de Wet openbaarheid bestuur documenten opvragen ten aanzien waarvan een wettelijke geheimhouding is opgelegd. Hoe moet een dergelijk verzoek getoetst worden? De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft verschillende uitspraken gedaan over de verhouding tussen de Wob en artikel 55 Gemeentewet. In de onderstaande uitspraak gaat de Afdeling evenwel concreet in op de wijze waarop een dergelijk verzoek moet worden afgehandeld.