De houdbaarheid van de toekomstige Wet open overheid

De houdbaarheid van de toekomstige Wet open overheid

In de rechtspraak van het EHRM en de Raad van State wordt steeds meer duidelijk hoe het leerstuk van toegang tot overheidsinformatie op grond van artikel 10 EVRM wordt ingevuld. In deze bijdrage staat de vraag centraal in hoeverre de Wob en de toekomstige Wet open overheid (Woo) in overeenstemming zijn met het recht op overheidsinformatie.