Misdraging van asielzoeker mag niet worden bestraft met intrekking opvang

Misdraging van asielzoeker mag niet worden bestraft met intrekking opvang

Een persoon die om internationale bescherming verzoekt en die zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige inbreuk op de regels van het opvangcentrum waarin hij wordt opgevangen of aan ernstige vormen van geweld, kan niet kan worden bestraft met de intrekking van de materiële opvangvoorzieningen die betrekking hebben op huisvesting, voedsel of kleding.