Einde bevoorrechte positie PostNL in bestuursrechtspraak?

Einde bevoorrechte positie PostNL in bestuursrechtspraak?

Wie draagt in het bestuursrecht de bewijslast van de ontvangst of verzending van een aanmaning of verzoek een bezwaarschrift nader te motiveren? Is het daarbij van belang of het stuk via PostNL is verzonden?