Rol van reservisten bij Hoge Raad blijft

Rol van reservisten bij Hoge Raad blijft

De minister voor Rechtsbescherming gaf uitleg aan de Tweede Kamer over de werkwijze van de meervoudige kamers van de Hoge Raad. Zaken worden in beginsel behandeld en beslist door de zetel: drie of vijf leden van een meervoudige kamer. Reservisten zijn leden van een kamer, maar behoren niet tot de zetel; zij zijn niet belast met de behandeling en beslissing van een zaak en nemen slechts deel aan de beraadslaging. Deze (beperkte) rol is van belang voor de consistentie van de cassatierechtspraak. Volgens de minister is er dan ook geen aanleiding om deze praktijk te wijzigen.