Niet alle punten in aanbestedingsstukken hoeven van tevoren bekend te zijn