Wanneer mag de overheid 'onafhankelijk advies' meenemen in besluitvorming?

Wanneer mag de overheid 'onafhankelijk advies' meenemen in besluitvorming?

Een bestuursorgaan heeft niet de vrijheid om zelf te bepalen of er sprake is van een 'onafhankelijke adviescommissie'. Ook mogen overheden niet klakkeloos ieder advies aan besluiten ten grondslag leggen. Dit volgt uit de onderhavige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. Aan de hand van de uitspraak worden drie tips gegevens bij de omgang met adviezen.