Spoedeisend belang bij kort geding, omdat bodemprocedure wegens corona lang zou duren

Spoedeisend belang bij kort geding, omdat bodemprocedure wegens corona lang zou duren

In deze zaak overweegt de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat verzoekster spoedeisend belang heeft bij het schorsen van lasten onder dwangsom wegens bodemverontreiniging. De voorzieningenrechter betrekt daarbij onder meer dat hij niet verwacht dat de Afdeling, mede gelet op de uitbraak van het coronavirus, uitspraak in de bodemprocedure zal hebben gedaan voor de begunstigingstermijn is verstreken.