Raad van State preciseert: wanneer is sprake van een Wob-verzoek?

Raad van State preciseert: wanneer is sprake van een Wob-verzoek?

Wanneer is sprake van een Wob-verzoek? Een belangrijke vraag voor de praktijk wordt met deze uitspraak van de Raad van State makkelijker te beantwoorden. Zo is het niet altijd duidelijk of iets een bezwaarschrift tegen een Wob-besluit is, of een nieuw verzoek. De Raad van State maakt onder meer duidelijk dat het belang van verzoeker er in principe niet toe doet, maar dat dit onverlet laat dat oogmerk c.q. doel van een verzoek relevant kunnen zijn.