Tussendingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht

Tussendingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht

Dit artikel gaat over de regel dat de onrechtmatigheid van een besluit dat is vernietigd door de bestuursrechter, vaststaat. Onderzocht wordt of deze regel ook zou moeten gelden voor bepaalde handelingen die met een besluit worden gelijkgesteld, zoals sommige bestuurlijke rechtsoordelen (en het niet tijdig nemen van een besluit). Betoogd wordt dat de schadevergoedingsrechter de onrechtmatigheid van deze 'tussendingen' zelfstandig zou moeten beoordelen en slechts gebonden is aan de uitspraak van de bestuursrechter, voorzover daarbij de juistheid of onjuistheid van een rechtsoordeel is vastgesteld.