Eerste Kamer akkoord met Wet elektronische publicaties

Eerste Kamer akkoord met Wet elektronische publicaties

Bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten worden met deze wetswijziging voortaan gedaan in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op Officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.