De bestuursrechter en de noodverordening

De bestuursrechter en de noodverordening

De noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift en kan als zodanig niet rechtstreeks getoetst worden door de bestuursrechter. Toch zijn noodverordeningen en daarop gebaseerde uitlatingen en/of besluiten de laatste tijd ter toetsing aan de bestuursrechter voorgelegd. Hoe gaat de rechter daarmee om? Uit deze uitspraken volgt dat noodverordeningen voer voor discussie zijn, maar dat voorzieningenrechters die discussie snelómisschien soms iets te snelóbeslechten.