Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW per 1 juli 2020

Gewijzigde Gids Proportionaliteit en ARW per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 zijn de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) in werking getreden. De ARW is slechts op technische punten aangepast. De Gids Proportionaliteit wijzigt inhoudelijk.
Belangrijkste wijziging is een nieuw voorschrift (3.8B) dat ziet op vergoeding van de inschrijfkosten bij intrekking van een aanbesteding. Volgens dit voorschrift is het op voorhand uitsluiten van een vergoeding van inschrijfkosten disproportioneel. Dat betekent echter niet dat bij iedere intrekking van een aanbesteding sprake dient te zijn van een vergoeding.