Enkele kanttekeningen bij de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht

Enkele kanttekeningen bij de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht

In het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht gaan de vergoedingen voor professionele bijstand met 40 procent omhoog. Echter, de keuze om die verhoging niet te laten gelden voor bezwaar en administratief beroep lijkt niet juist, omdat het geconstateerde risico op besluithandhaving uit kostenoverwegingen daardoor ten onrechte op de rechtzoekende wordt afgewenteld.