Plaatsing vreemdeling in Handhaving- en Toezichtlocatie is geen vrijheidsontneming

Plaatsing vreemdeling in Handhaving- en Toezichtlocatie is geen vrijheidsontneming

Asielzoekers die in asielzoekerscentra ernstige overlast veroorzaken kunnen sinds 1 februari 2020 worden geplaatst in een speciale locatie met strenge voorwaarden, de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL). Een vreemdeling die op de HTL was geplaatst heeft aan de rechtbank de vraag voorgelegd of dit moet worden gezien als vrijheidsontneming als bedoeld in artikel 5 EVRM. In dat geval zou plaatsing in de HTL namelijk geen wettelijke grondslag hebben en onrechtmatig zijn.