Hoe vaak moet een toezichthouder controleren?

Hoe vaak moet een toezichthouder controleren?

Als het niet door een toezichthouder wordt gezien, is het geen overtreding. Zo zegt de Afdeling het niet, maar daar komt het in de praktijk op neer. Bewijs van een burger is in beginsel onvoldoende om op te handhaven; toezichthouders dienen ter plaatse feitelijk te controleren. Maar: hoe vaak moet de overheid controleren na een melding van overlast voordat men de eindconclusie kan trekken dat er geen sprake is van een overtreding?