Handreiking bij bepaling van gunningscriteria aanbestedingen

Handreiking bij bepaling van gunningscriteria aanbestedingen

In de dagelijkse aanbestedingspraktijk is het van belang om de juiste gunningscriteria te selecteren. Deze handreiking biedt de inkooppraktijk een afwegingskader bij bepaling van gunningscriteria, onder meer middels een stappenplan om tot de best passende gunningsmethodiek te komen. Naast een schets van de wettelijke grondslagen voor gunningscriteria vormt dit stappenplan de kern van de publicatie.