Gevaarzetting door aannemer beschouwd als onrechtmatige daad gemeente

Gevaarzetting door aannemer beschouwd als onrechtmatige daad gemeente

Een aannemer zette in opdracht van een gemeente een weg af in verband met werkzaamheden. Dat gebeurde onzorgvuldig, waardoor een gevaarlijke situatie ontstond en een fietser werd aangereden—met letsel tot gevolg. De rechtbank oordeelt dat het onjuist plaatsen van bebording langs de weg door de aannemer als een gedraging van de gemeente zelf moet worden beschouwd.