Kwalificatie Wob-verzoek: persoonlijk belang staat verzoek niet in de weg

Kwalificatie Wob-verzoek: persoonlijk belang staat verzoek niet in de weg

Deze uitspraak is interessant omdat de Afdeling daarin bevestigt dat een verzoek om informatie vervat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid, gericht tot een bestuursorgaan, een Wob-verzoek is. Het enkele feit dat de verzoeker de informatie vraagt vanwege zijn persoonlijk belang bij kennisneming, betekent niet dat geen sprake is van een Wob-verzoek.