Ontvankelijkheid bestuursorganen: het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

Ontvankelijkheid bestuursorganen: het belang van een rechtsgeldig procesbesluit

Uit een analyse van jurisprudentie volgt dat, als de gemeente (of de provincie) of een van haar bestuursorganen een procedure of verweer in een tegen haar gerichte procedure wil voeren, het van essentieel belang is dat er tijdig en rechtsgeldig een procesbesluit is genomen. Dit op straffe van niet-ontvankelijkheid. De Afdeling hanteert daarin een vaste, strenge lijn.