Bestuursrechter vernietigt legesaanslag

Bestuursrechter vernietigt legesaanslag

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul had de projectontwikkelaar begin 2018 een omgevingsvergunning verleend voor de sloop van een deel van de bestaande bebouwing (de niet monumentale delen van de voormalige brouwerij) en de uitbreiding en renovatie van een ander deel.
Voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor die omgevingsvergunning is aan de projectontwikkelaar een legesaanslag van 485.801,04 opgelegd. De projectontwikkelaar is het niet eens met die aanslag. Zij vindt dat de verordening, waarop de aanslag is gebaseerd, onverbindend is omdat een belangrijk onderdeel daarvan - het normblad NEN 2580 - niet is gepubliceerd. Volgens vaste rechtspraak had dat op grond van de Gemeentewet wel gemoeten.
Van de bestuursrechter heeft de projectontwikkelaar gelijk gekregen. De gemeente had het normblad moeten publiceren of ter inzage leggen. Dit betekent dat de projectontwikkelaar de aanslag niet hoeft te betalen.