Lasten onder dwangsom en artikel 6:13 Awb

Lasten onder dwangsom en artikel 6:13 Awb

In de onderhavige uitspraak komt artikel 6:13 Awb aan bod in het kader van een besluit dat uiteenvalt in vijf afzonderlijke lasten onder dwangsom. De centrale kwestie: moet je per last (besluitonderdeel) checken of die wel reeds in bezwaar is aangevochten, bij de beantwoording van de vraag of je die last in beroep kan aanvechten? Of volstaat het dat je bezwaar hebt gemaakt, ongeacht tegen welke specifieke lasten waaruit het besluit bestaat? De Afdeling bestuursrechtspraak maakt duidelijk dat het eerste het geval is.