Beroep van niet-belanghebbende toch ontvankelijk wegens Varkens-in-nood-arrest

Beroep van niet-belanghebbende toch ontvankelijk wegens Varkens-in-nood-arrest

De Raad van State gaat in deze uitspraak op voorhand uit van de ontvankelijkheid van een beroep van een persoon die een zienswijze heeft ingediend over een ontwerp-inpassingsplan. Dit terwijl deze geen feitelijke gevolgen van het plan ondervindt en dus op de keper beschouwd geen belanghebbende is. Aanleiding voor dit oordeel vormt het Varkens-in-Nood-arrest van het Hof van Justitie. Mocht de Afdeling in de bodemprocedure tot hetzelfde oordeel komen, dan zal dit ingrijpende gevolgen hebben voor het belanghebbendebegrip zoals dat sinds jaar en dag wordt gehanteerd.