Bekendmaking van een besluit per e-mail alleen toegestaan als geadresseerde daarmee instemt

Bekendmaking van een besluit per e-mail alleen toegestaan als geadresseerde daarmee instemt

Deze uitspraak gaat over de afwijzing van een verzoek om een tegemoetkoming voor ondernemers die zijn getroffen door de coronacrisis. De aanvrager maakt tegen de weigering bezwaar, maar pas nadat de bezwaartermijn is verstreken. Het bezwaar wordt als gevolg hiervan niet-ontvankelijk verklaard. In beroep voert de aanvrager aan dat het besluit ten onrechte per e-mail is toegezonden, terwijl niet door haar kenbaar is gemaakt dat zij langs die weg voldoende bereikbaar is. Het bestuursorgaan stelt dat de aanvrager een formulier heeft ingevuld, met daarbij haar e-mailadres. Om die reden heeft de aanvrager wél afdoende kenbaar gemaakt dat zij langs deze weg bereikbaar is. Het CBb gaat niet mee in die redenering.