Jaarverslag 2020 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Jaarverslag 2020 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

In 2020 werd de Afdeling bestuursrechtspraak geconfronteerd met twee uitzonderlijke gebeurtenissen: de coronacrisis—en stevige kritiek (van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen). Ondanks beide hordes is het werk doorgegaan en zijn ook in 2020 stappen gezet in de rechtsontwikkeling.
In 2020 heeft de Afdeling twee overzichtsuitspraken gedaan: over de toepassing van het relativiteitsvereiste in het omgevingsrecht en over beslissingen op verzoeken om geheimhouding van dossierstukken.