Rechtbank Den Haag brengt privaatrechtelijk handelen van de Staat onder de Dienstenrichtlijn

Rechtbank Den Haag brengt privaatrechtelijk handelen van de Staat onder de Dienstenrichtlijn

In deze uitspraak gebiedt de rechtbank de Staat om nieuwe besluiten te nemen op de verzoeken van Fastned tot het verlenen van een privaatrechtelijk gebruiksrecht van een aantal in zijn eigendom zijnde verzorgingsplaatsen, waarvoor Fastned een Wbr-vergunning heeft gekregen. De uitspraak illustreert mooi hoe ingewikkeld het kan worden als het privaatrecht en het (Europees) bestuursrecht in één kwestie samenkomen.