Ontvankelijk bestuursrecht

Ontvankelijk bestuursrecht

Twee (sets van) uitspraken over ontvankelijkheidskwesties laten zien dat we middenin een wisseling van de wacht zitten als het gaat om het bestuursrechtelijk klimaat. Dit verandert ontegenzeggelijk verder ten gunste van de rechtsbescherming. Er is wat dat betreft zelfs sprake van een bestuursrechtelijke lente. Maar een derde uitspraak illustreert dat nog niet alle groepen (semi-)belanghebbenden daarvan kunnen meeprofiteren.