Hobbels op de weg bij het motiveren van een gunningsbeslissing

Hobbels op de weg bij het motiveren van een gunningsbeslissing

Een aanbesteder moet motiveren waarom hij tot een bepaalde gunningsbeslissing is gekomen. Wanneer een afgewezen inschrijver meent dat een aanbesteder niet of niet voldoende aan deze plicht heeft voldaan, kan hij de motivering juridisch—met een kort geding bij de voorzieningenrechter—laten toetsen. De rechter toetst dan aan de hand van artikel 2.130 Aw of de aanbesteder een deugdelijke motivering heeft gegeven, waarbij in ieder geval de kenmerken en de relatieve voordelen van de winnaar bekend worden gemaakt. Maar wanneer is hieraan voldaan?