Wanordelijkheden, anti-abortusdemonstraties en de Wet openbare manifestaties

Wanordelijkheden, anti-abortusdemonstraties en de Wet openbare manifestaties

De discussie rond de uitoefening van het demonstratierecht nabij abortusklinieken is nieuw leven ingeblazen. In de onderhavige uitspraak bepaalt de voorzieningenrechter dat betogen door het uitdelen van flyers en het aanspreken van bezoekers van een kliniek niet kan worden geschaard onder de noemer 'wanordelijkheden'. Het opleggen van beperkingen aan demonstranten om die reden was niet gerechtvaardigd.