Gewijzigd inzicht gemeenteraad: beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet

Gewijzigd inzicht gemeenteraad: beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet

In deze zaak buigt de Afdeling zich over de vraag of een VvE en een winkeliersvereniging een geslaagd beroep kunnen doen op een toezegging van de gemeenteraad met betrekking tot een aantal te realiseren parkeerplaatsen. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is, gelet op het gewijzigde inzicht van de gemeenteraad ten aanzien van het parkeerbeleid.